VSESLOVENSKA RAZISKAVA COVID-19 Insight #vol6

Ključno vprašanje že šeste v sklopu raziskav COVID-19 Insight je bilo, kolikšna je podpora različnih svežnjev ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa med Slovenci.

 

V raziskovalni hiši Aragon smo vodilni ponudnik naprednih raziskovalnih metod. Ena izmed njih je conjoint analiza. Rezultate conjoint analize je denimo uporabil Apple v primeru tožbe proti Samsungu zaradi kršitve patenta in v pritožbi uspel z argumenti.

 

S pomočjo conjoint analize smo tako simulirali hipotetične scenarije razvoja protikoronskih ukrepov in ugotavljali, kolikšna je podpora Slovencev posamičnemu svežnju ukrepov, v kolikšni meri posamezni sveženj prispeva k občutku varnosti in kako močno omejuje osebno svobodo posameznika.

 

 

Poudarki iz COVID 19 Insight #vol6 raziskave, ki je bila opravljena v prvem tednu maja:

 

                 I.        Večina Slovencev ne podpira ne izrazitega liberalizma ne izrazitega konservativizma, ko gre za načrtovanje COVID-19 ukrepov

 Kot kažejo podatki zadnje Aragonove raziskave COVID-19 Insight, bi v začetku maja imeli največjo podporo med Slovenci Covid-19 ukrepi, ki bi bili kompromis med liberalizmom in konservativizmom. T.i. Sredinski sveženj ukrepov bi podprlo kar 70 % Slovencev.

Tovrstni ukrepi bi vključevali omejitev gibanja posameznikov znotraj Slovenije, dovoljeno zbiranje ljudi na javnih mestih v manjših skupinah (do 10 ljudi), v zaprtih javnih prostorih zgolj nujno razkuževanje rok, ne pa tudi uporaba zaščitnih mask, odprtje trgovskih centrov, zunanjih teras lokalov, zagon javnega potniškega prometa, odprtje vrtcev in šol za učence prve triade ter možnost javnih prireditev (ob omejenem številu obiskovalcev).

Liberalno Reset-ivne ukrepe, ob katerih bi se takoj sprostile vse omejitve, ki jih je država predpisala v času karantene, podpira zgolj 41 % Slovencev. Povedano drugače – 59 % Slovencev nasprotuje takojšnji uvedbi vseh svoboščin, ki so veljale v času pred pojavom koronavirusa.

Konservativno – Restriktivni ukrepi, ki so veljali v času karantene, imajo v začetku maja še nižjo, zgolj 29 % podporo Slovencev. Trenutne ukrepe vlade pa podpira 49 % Slovencev.

 

             II.        Korona kriza je vplivala na percepcijo vrednote svobode in varnosti med Slovenci

 

Iz Aragonove raziskave COVID-19 Insight je razvidno tudi, da je korona kriza vplivala na percepcijo vrednot svobode in varnosti med Slovenci. Zanimivo je, da bi se v primeru sprejetja t.i. Sredinskega svežnja ukrepov 68 % Slovencev še vedno čutilo osebno svobodne, četudi bi bilo njihovo gibanje omejeno zgolj na področje Slovenije, zbiranje na javnih mestih pa omejeno na manjše skupine (do 10 ljudi). Hkrati pa bi tak pristop le pri 13 % zmanjšal občutek varnosti.

 

V primeru sprejetja Liberalno Reset-ivnih ukrepov bi se 92 % Slovencev počutilo osebno svobodne, ampak bi se občutek varnosti zmanjšal za 50 %. Zato je tudi podpora takega svežnja ukrepov nizka (41 %). Korona kriza je tako povzročila, da so se ljudje v trenutnih okoliščinah pripravljeni deloma odreči osebni svobodi, da bi družba kot celota zmagala v boju s COVID-19.