Smo zadovoljni z življenjem?

Ugotovili smo, da je večina Slovencev zadovoljna s svojim življenjem, pri čemer je četrtina popolnoma zadovoljna z življenjem, petina z zaposlitvijo, medtem ko je le desetina popolnoma zadovoljna s svojo trenutno plačo.

Opazimo lahko, da višje zadovoljstvo z zaposlitvijo in dohodkom prinaša tudi višje splošno zadovoljstvo z življenjem, velja pa tudi obratno. Manj kot smo zadovoljni z dohodkom in zaposlitvijo, nižje je tudi naše splošno zadovoljstvo z življenjem.

 

 

Ob primerjavi trenutnega zadovoljstva z letom poprej, vidimo, da polovica Slovencev ostaja približno enako zadovoljna. Četrtina Slovencev je v primerjavi z letom poprej bolj nezadovoljnih, dobri četrtini pa se je življenje izboljšalo.

 

 

V anketi je sodelovalo 2436 anketirancev, pri čemer porazdelitev po spolu in starosti odraža stanje slovenske splošne javnosti.