Slovenci in šport

Slovenci ne samo radi spremljamo šport, ampak smo tudi sami radi športno aktivni. Vsaj enkrat tedensko se rekreira kar 51% Slovencev. To nas uvršča nad evropsko povprečje, ki znaša 41%.