S čim smo najmanj zadovoljni?

V raziskavi smo Slovenke in Slovence spraševali, katere stvari na sebi so jim všeč in katere ne. Pokazali so se precej podobni trendi med spoloma. Ženske so odgovarjale, da so najbolj zadovoljne s svojimi očmi (49,8%), lasmi (34,9%) in višino (23,8%), medtem ko jim ni všeč njihova telesna teža - takega mnenja je kar 48,2% vprašanih. Skoraj tretjina je nezadovoljna tudi z zobmi, petina pa z mišičnim tonusom. Prva tri mesta pri všečnosti so pri moških enaka kot pri ženskah, zanimivo pa je, da so tudi moški v največji meri izražali svoje nezadovoljstvo s telesno težo (38,3%). Očitno torej nezadovoljstvo s kilogrami ni le domena žensk.