Odnos do BIO prehrane

Zanimalo nas je, ali Slovenci kupujemo bio izdelke in kaj nam zdrava prehrana sploh pomeni.

Več kot polovica vprašanih Slovencev bio izdelke kupuje le občasno, na dan pa večinoma pojemo tri ali štiri obroke. 15 % Slovencev bio izdelkov ne kupi nikoli, ravno toliko odstotkov pa jih, če se le da, kupi bio izdelek.

Moški in ženske se glede navad kupovanja bio izdelkov zelo malo razlikujejo. Ob besedni zvezi 'zdrava prehrana' pomislimo na zdravje, beljakovine, sadje in zelenjavo, bio izdelke, doma pridelano hrano, hrano brez dodanega sladkorja, raznoliko prehrano in telesno težo.

 

 

V anketi je sodelovalo 1513 anketirancev, pri čemer porazdelitev po spolu in starosti odraža stanje slovenske splošne javnosti.