Nova embalaža mleka

Ljubljanske mlekarne so z vašo pomočjo prenovile embalažo Alpskega mleka. S Pluspletovci smo na skupinskih diskusijah debatirali o različnih predstavljenih opcijah. Vaša mnenja je naročnik upošteval in se na koncu odločil za spodaj prikazano opcijo.