Objavi pripomočke

Raziskava o telekomunikacijskih storitvah

Žrebanje smo izvedli v prostorih podjetja Aragon d.o.o. Vanj je bilo uvrščenih 311 anketirancev, ki so rešili anketo in potrdili sodelovanje v žrebanju.

 

Nagrajenci so:

Jadranka, Maribori (ID številka: 54312)

Nina, Ilirska Bistrica (ID številka: 66801)

Vitan, Ljubljana (ID številka: 54243)

 

Čestitamo!