Objavi pripomočke

Raziskava na temo energetike

Žrebanje smo izvedli v prostorih podjetja Aragon d.o.o. Vanj je bilo uvrščenih 1.065 anketirancev, ki so rešili anketo in potrdili sodelovanje v žrebanju.

 

Nagrajenci so:

Kršina, Murska Sobota (ID številka: 1186)

Valentina, Ljubljana (ID številka: 9715)

Iris, Ljubljana (ID številka: 71145)

Boštjan, Vuzenica (ID številka: 45664)

Magda, Šentjanž (ID številka: 51130)

Alenka, Škofljica (ID številka: 934)

Samuela, Beltinci (ID številka: 50709)

Karmen, Črna na Koroškem (ID številka: 2132)

Erika, Ljubljana (ID številka: 11346)

Darja, Maribor (ID številka: 49930)

 

Čestitamo!