Sladka ali kisla?

Kaj mislite, katero smetano Slovenci pogosteje uporabljamo pri kuhanju?

V naši raziskavi smo preverili, katere mlečne izdelke Slovenci najpogosteje uporabljamo pri kuhanju. Izkazalo se je, da izmed različnih mlečnih izdelkov najpogosteje uporabljamo maslo. Po pogostosti uporabe sledi kisla smetana, nato skuta ter sladka smetana in smetana za kuhanje.

Med uporabniki je najbolj popularna skuta Pomurskih mlekarn, pri kisli smetani najpogosteje posegamo po znamki Spar, med sladkimi smetanami najpogosteje po smetani Ljubljanskih mlekarn, medtem ko imamo pri smetani za kuhanje najraje Mu Cusine.

 

 

V anketi je sodelovalo 610 anketirancev, pri čemer porazdelitev po spolu in starosti odraža stanje slovenske splošne javnosti.