Razvajanje in razlike med spoloma

Če se želite razvajati, katere stvari si najraje kupite? Na spodnjih slikah so prikazani odgovori moških in žensk. Vidimo lahko, da ženske več denarja namenijo oblačilom in obutvi ter kozmetiki. Moški pa svoj denar radi namenijo za nakup računalniše in športne opreme, za izdelke zabavne elektronike in mobilne telefone.