Kako in kje nakupujemo Slovenci?

Nakupujemo sami ali prepustimo to nalogo drugim? Na katero trgovino najprej pomislimo?

Večina Slovencev (70 %) odgovornost za poln hladilnik deli še z drugimi člani gospodinjstva, slaba tretjina nakupuje sama.

Ko pomislimo na nakupovanje živil, najprej pomislimo na 'najboljšega soseda' - trgovino Mercator, nato na Spar, sledita Lidl in Hofer.

 

 

V anketi je sodelovalo 507 anketirancev, pri čemer porazdelitev po spolu in starosti odraža stanje slovenske splošne javnosti.