Objavi pripomočke

Mednarodna raziskava na temo nakupa avtomobila

Žrebanje smo izvedli v prostorih podjetja Aragon d.o.o. Vanj je bilo uvrščenih 524 anketirancev, ki so rešili anketo in potrdili sodelovanje v žrebanju.

 

Nagrajenci so:

Janez, Žalec (ID številka: 4666)

Veronika, Markovci (ID številka: 8594)

Saška, Ruše (ID številka: 68417)

Niko, Koper (ID številka: 51622)

Vlasta, Koper (ID številka: 12361)

Janez, Celje (ID številka: 10985)

Liljana, Novo mesto (ID številka: 50723)

Tomaž, Spodnji Duplek (ID številka: 12586)

Vesna, Boštanj (ID številka: 49780)

 

Čestitamo!