Objavi pripomočke

Julijska raziskava o pivu

Žrebanje smo izvedli v prostorih podjetja Aragon d.o.o. Vanj je bilo uvrščenih 397 anketirancev, ki so rešili anketo in potrdili sodelovanje v žrebanju.

Izžrebani sta:

Simona, Mengeš (ID številka: 58141) ter

Sabina, Laško (ID številka: 68696).

 

Čestitamo!